Yeni Eczane Tabelaları

Tabela Dünyası Yeni Eczane Tabela çeşitlerini Geliştirmeye devam ediyor böylece sadece tabela konusunda değil aynı zamanda bütünlük içeren iç mekan konsepti ile de müşterilerinizin daha temiz daha bakımlı ürünleri görebilmesine yardımcı oluyoruz. Eski tip eczane tabela çeşitleri ve mekanları artık kalmamakta karmaşıklık giderilmekte ve müşteri memnuniyetinizi artırmaktadır. Ayrıca aşağıda belirttiğimiz gibi Türk eczacılar birliğinin yayınlamış olduğu Tebliğ doğrultusunda

Birliğimiz tarafından Kurum ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenen levha standartlarının, 12/04/2017 tarihine kadar açılacak ve bu süreçte nakledecek eczaneler için geçerli olacağı, mevcut diğer eczaneler için geçiş takvimine ilişkin yönetmelik çalışmalarının Kurum tarafından devam ettirilmekte olduğu ve ilerleyen süreçte gerekli bilgilendirmenin Kurum tarafından yapılacağı aktarılmıştır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MADDE 1- Bu Kılavuz ile ülkemizde faaliyet gösteren eczanelerin levhalarında aynı
standartların kullanılması sağlanarak hastaların eczanelere erişiminin kolaylaştırılması, farklı
standartlarda eczane levhası kullanılması halinde ortaya çıkan görsel kirliliğin ve eczaneler
arası haksız rekabetin önlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a göre açılmış serbest eczaneleri kapsar.

MADDE 3- Bu kılavuz 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a uygun olarak; 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar
ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

MADDE 4- (1) Eczane levha standartları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Standart 1
Beyaz Tabela: 150 x 50 cm  Kırmızı Tabela: 200 x 45 cm  Eczane Harf Yüksekliği: 25 cm  Eczane İsmi Harf Yüksekliği: 9 cm

Levha 2.

Zemin ölçüsü 300 cm olan eczane levhası Kırmızı Tabela: 300 x 70 cm
Eczane Harf Yüksekliği: 38 cm Eczane İsmi Harf Yüksekliği: 14 cm
Beyaz Tabela: 225 x 80 cm

b) Standart 2
400 cm ve üzeri zemin ölçüsüne sahip eczanelerde beyaz zemin 300x100cm olacaktır. Sadece kırmızı tabela zemine göre büyüyecektir.

5.1.b.7. Kırmızı taşıyıcı levha takılacak zemin ölçüsünde olup, boy 70cm olacaktır. Üzerine gelecek beyaz levha boyu 15cm alt ve üst çıkış sağlayacak şekilde 100cm olacaktır. Eczanenin giriş kapısının konumuna bakılmaksızın, eczane ve eczane isminin yer aldığı beyaz zeminli levha, kırmızı zeminli taşıyıcı levhanın sağ ve sol tarafında eşit pay kalacak şekilde ortalanarak monte edilecektir

eczane-yonetmeligi1
eczane-yonetmeligi2

Yapmış Olduğumuz Çalışmalar

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?